+31 618082447
Bisdom Den Haag en Nederland -> nieuws uit het aartsbisdom -> 2/5/2021 ->Feest van de opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus

2/5/2021 - Feest van de opstanding van onze Heer en Heiland Jezus Christus


In de nacht van 1 mei op 2 mei 2021, op het feest van de opstanding van de Heer en Verlosser van onze Jezus Christus, vierde aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland de paasmetten en de goddelijke liturgie van de heilige Johannes Chrysostomus in de kerk ter ere van de Heilige Zalige Groothertog Alexander Nevsky in Rotterdam. De aartspastor werd geconcelebreerd door de geestelijken van de kerk. De feestelijke gezangen werden gezongen door het koor onder leiding van Moeder Inna Krasnovetova. Na het zingen van de stichera van Pasen, las Zijne Eminentie Elisa de catechismus van de heilige Johannes Chrysostomus voor. Het Paasevangelie (Johannes 1: 1-17) werd voorgelezen in negen talen: Grieks, Hebreeuws, Nederlands, Engels, Georgisch, Oekraïens, Wit-Russisch, Kerkslavisch en Russisch. Door gebed achter de ambo wijdde de regerende bisschop de artos in. Aan het einde van de Goddelijke Liturgie feliciteerde de aartspastor de parochianen met het feest van Helder Pasen, de deelnemers aan de receptie van de Heilige Mysteriën van Christus, en, volgens de goede evangelietraditie, bood hij iedereen die bidt paaseieren aan. CHRISTUS IS OPGESTAAN! DE WARE CHRISTUS IS OPGESTAAN!

Orthodoxe kalender

Archief

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Aug0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts

orthodox nieuws

beschikbaar in het Engels