+31 618082447
Bisdom Den Haag en Nederland -> nieuws uit de parochies -> 16/7/2021 ->Intocht van van Jezus Christus in Jeruzalem, Palmzondag

16/7/2021 - Intocht van van Jezus Christus in Jeruzalem, Palmzondag


Op 25 april 2021, in de 6e Week van de Grote Vasten, herinnert de Kerk aan een van de belangrijkste gebeurtenissen van de laatste dagen van het aardse leven van onze Heer Jezus Christus; een gebeurtenis die het lijden van de Heiland aan het kruis voorafschaduwde .Op het feest van de intocht van de Heer in Jeruzalem vierde de regerende bisschop van het Haags-Nederlandse bisdom de Goddelijke Liturgie in de kerk van de Heilige Prins Alexander Nevsky in Rotterdam. Op deze dag werd Zijne Eminentie mede gediend door: priester Dimitry Vinitsky, rector van de Alexander Nevski-kerk in Rotterdam; Abt Ignatius (Lockhorst), biechtvader van het bisdom Den Haag-Nederland; Priester Dimitri Dovger, geestelijke van de kathedraal van het bisdom Den Haag-Nederland.De liturgische gezangen werden gezongen door het feestelijke koor van de Alexander Nevski-kerk onder leiding van Moeder Inna Krasnetvetova. Tijdens de kerkdienst werd vurig gebeden om een ​​einde te maken aan de schadelijke epidemie. Na het ontslag verrichtte aartsbisschop Elisa de verheerlijking van de feestdag en de traditionele wijding van de wilgen- en palmtakken (wai), waarna hij degenen die aan het bidden waren toesprak met een woord van opbouw.

Orthodoxe kalender

Archief

Jan0 Posts
Feb0 Posts
Aug0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts
Jan0 Posts
Feb0 Posts
Mar0 Posts
Apr0 Posts
Jun0 Posts
Jul0 Posts
Aug0 Posts
Sep0 Posts
Oct0 Posts
Nov0 Posts
Dec0 Posts

orthodox nieuws

beschikbaar in het Engels