Priesterwijding monnik Johannes (Roodvoets)

Na de monastieke tonsuur van diaken Johanes Roodvoets op 16 maart, op 17 maart 2019 aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland celebreerde een Goddelijke Liturgie in de Klooster van de Heilige Nikolaas van Myra in Hemelum. Tijdens de Liturgie werd hierodiaken Johannes (Roodvoets) door de bisschop tot priester gewijd. De parochianen en geestelijkheid […]

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar