Hemel op Aarde

Het iconografische aspect van de Orthodoxe Kerk

door vader Sergi Merks

Dat de orthodoxe opvatting van de religieuze kunst duidelijk afwijkt van de Westers-christelijke opvatting moge bij een eerste blik reeds…

Omdat de kerkelijke kunst onlosmakelijk verbonden is met het theologisch zelfverstaan van de Kerk, moeten wij eerst kort…

Deze kerkelijke kunst is niet mogelijk zonder een bepaalde symboliek. Symboliek drukt namelijk op een indirecte manier via beelden…

Om de plaats van de lkoon in het kerkelijk leven goed te begrijpen is het belangrijk eerst stil te staan bij de theologische achtergrond van de icoon. 

Omdat de iconen duidelijk doorverwijzen naar een andere realiteit, is men ze ook wel ‘vensters naar de eeuwigheid’ gaan noemen. 

De icoon impliceert in haar hoedanigheid van ‘venster naar de eeuwigheid’ geen eenrichtingsverkeer, maar een tweerichtingsverkeer. 

Na al deze beschouwingen over de icoon zult u zich wellicht vertwijfeld afvragen welke hand nog in staat zal zijn een icoon in al zijn diepte…

Net als bij de iconen ligt aan de zang in de Orthodoxe Kerk een ononderbroken traditie van waarachtig liturgisch gezang ten grondslag.

Via de liturgische muziek zijn wij als vanzelf terechtgekomen bij de uiteindelijke inspiratiebron van de orthodoxe kerkelijke kunst.

En nu begeven wij ons tenslotte naar de plaats waar de symboliek der kerkelijke kalender, de liturgische handelingen, het…

En tenslotte kunnen we niet zonder een korte beschrijving van datgene, wat in de kerk het meest in het oog springt, de iconostase…

We zien dus dat ook het kerkgebouw, de riten en de eredienst en alles wat daarmee samenhangt, ons meevoeren op de weg naar onze heiliging…

Concluderend kunnen wij zeggen dat de gehele orthodoxe kerkelijke kunst erop gericht is de gelovige mede te voeren uit het aardse naar het…

heiligen der lage landen

De heilige

Feest: 12 juni

De heilige

Feest: 13 mei

De heilige

Feest: 28 november

De heilige

Feest: 7 november

De heilige

Feest: 25 juni

De heilige

Feest: 5 juni

De heilige

Feest: 29 november

De heilige

Feest: 12 juni

Orthodoxe boeken

De beste manier om orthodoxie te leren is door de kerkdiensten bij te wonen in plaats van catecheseboeken te lezen, want alleen in de staat van gebed kan een persoon spirituele kennis verkrijgen die vaak niet in woorden kan worden uitgedrukt.

De belangrijkste kennis wordt ook verkregen door te leren van mensen, vooral als het gaat om spirituele zaken. Leren uit boeken kan het niet volledig vervangen, omdat we over het algemeen de levende voorbeelden vertrouwen. Dat is de reden waarom veel boeken in de Orthodoxie zijn geschreven of samengesteld op verzoek van mensen die bang waren dat een waardevol voorbeeld van spirituele traditie verloren zou gaan.

Door historische omstandigheden zijn de boeken van de orthodoxe traditie op grote schaal over het hoofd gezien en niet vertaald naar de Nederlandse taal. Het vertaalwerk is in de moderne tijd pas begonnen door liefhebbers meestaal. Dit verklaart de kwaliteit van het publiceren van boeken, soms roestige vertalingen, en vooral commentaar dat misschien ver verwijderd is van het begrijpen van de orthodoxe weg van een christen.

Bisdombibliotheek

Bisdombibliotheek van Orthodoxe boeken in de Nederlandse taal

Openbare bibliotheek van Orthodoxe boeken in de Nederlandse taal gaat binnenkort open op het adres 1e Sweelinckstraat 54, 2517 GE Den Haag. Zie project details of neem contact op met priestermonnik Johannes (Roodvoets) – ajroodvoets@hotmail.com

Catalogus

Orthodoxe boeken in de Nederlandse taal

De catalogus bevat meer dan 300 boeken die zijn gepubliceerd vanaf het begin van de twintigste eeuw tot het heden. Met behulp van tags kun je de boekenlijsten filteren op onderwerp, serie, schrijfperiode, etc.

Orthodoxe boekwinkels

U kunt Orthodoxe boeken kopen op de volgende websites en locaties:

UITGEVERIJ ORTHODOX LOGOS

Boeken en e-boeken in het Nederlands en Engels.
Online winkel.

https://orthodoxlogos.com/

UITGEVERIJ IVERON

Orthodoxe boeken in de Nederlandse en Russische taal.

Bestel per e-mail stichting.iveron@gmail.com

https://iveron.nl/

GOZALOV BOOKS UITGEVERIJ

Boeken in het Nederlands, Frans en Engels.
Online winkel.

https://www.gozalovbooks.nl/shop/

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar