Diocese

Hoofd: Aartsbisschop van Den Haag en Nederland Elisey (Ganaba)
Gevestigd: In 1972. Het bisdom verenigt de parochies in het Koninkrijk der Nederlanden.
Diocesane zetel: Den Haag
Kathedraal: Kerk van Heilige Rechtgelovige Grootvorst Alexander Nevskij te Rotterdam (tijdelijk)
Aantal parochies: 8
Aantal kloosters: 2 
Geestelijkheid: 9 priesters en 4 diakens (waarvan 5 tonsuu)
Postadres: 1e Sweelinckstraat 54, 2517GE ‘s-Gravenhage
e-Mail: rokdiocesanediensten@gmail.com; office@russian-diocese.nl
Bankgegevens:
ING Bank: Stichting diocesane diensten van ROK
IBAN: NL04 INGB 0006 7987 75
BIC (SWIFT): INGBNL2A

Bisschop

Elisey, aartsbisschop van Den Haag en Nederland (Ilya Vladimirovich Ganaba)

Geboortedatum: 1 augustus 1962

Inwijdingsdatum: 26 november 2006

Naamsdag: 27 juni

Ilja Vladimirovitsj Ganaba werd in Leningrad (het huidige Sint-Petersburg, Rusland) geboren op 1 augustus 1962. Zijn moeder Ksenia Stepanovna Ganaba ontsliep in de Heer op 29 augustus 2006. Zijn vader Vladimir Alexandrovitsj Ganaba werd geboren in 1934 en is protodiaken van Drievuldigheidskathedraal van het bisdom Podolsk in de Moskou-regio.

In zijn jeugd woonde Ilja in Petrozavodsk, Vologda, Krivoj Rog (het huidige Oekraine), en Penza. In 1980 ging hij studeren aan het priesterseminarie in Leningrad. In 1982 vervolgde hij zijn studie aan de Theologische Academie in Leningrad. Op 17 november 1985 ontving hij van archimandriet Feofan (Galinski, + 2017), de inspecteur van de academie, in de kerk van de academie, gewijd aan de heilige Johannes de Theoloog, zijn monnikswijding met de naam Elisey ter ere van de heilige profeest Elisa. Op 22 november 1985 werd hij door aartsbisschop Meliton van Tichvin (+ 1986), vicaris van het bisdom Leningrad, gewijd tot diaken. Op 18 januari 1986 volgde de priesterwijding, ook voltrokken door aartsbisschop Meliton. In 1986 begon aan zijn postacademische studie. In 1987 werd hij opgenomen in de kloostergemeenschap van het heilige Daniel-klooster in Moskou. Op 27 december 1988 werd hij met de titel hegoumen benoemd tot plaatsvervanger van het hoofd van de Russisch-Orthodoxe missie in Jeruzalem. Op 5 oktober 1992 werd hij overgeplaatst naar de Afdeling Kerkelijke Relaties van de Sector Buitenlandse Instellingen en vanaf 23 februari 1993 werd hij weer opgenomen in de kloostergemeenschap van het heilige Daniel-klooster in Moskou.

Op 21 augustus 1997 werd hij met de titel archimandriet benoemd tot secretaris van het Departement van Externe Relaties van het patriarchaat van Moskou en hield hij zich bezig met interorthodoxe relaties en instellingen in het buitenland van het patriarchaat van Moskou.

Op 31 maart 1999 werd hij benoemd tot vertegenwoordiger van de patriarch van Moskou en geheel Rusland in Estland, en vervulde hij de functie van rector van de heilige Alexander Nevski-kathedraal  in Tallinn (Estland) met behoud van zijn functie bij de Afdeling Kerkelijke Relaties. 7 oktober 2000 werd hij benoemd vertegenwoordiger van de patriarch van Moskou en geheel Rusland bij de patriarch van Antiochie in Damascus, Syrie.

Op 12 maart 2002 werd hij benoemd tot hoofd van de Russisch-Orthodoxie missie in Jeruzalem. Op 6 oktober 2006 werd hij door de Heilige Synode verkozen tot bisschop van Bogorodsk, vicaris van het bisdom Chersoneses (Korsoen), met als opdracht het bisdom van Sourozh (Verenigd Koninkrijk en Ierland) onder zijn hoede te nemen. Op 26 november 2006 werd hij gewijd tot bisschop. Op 27 december 2007 werd hij benoemd tot bisschop van Sourozh. Op 1 februari 2010 (gedachtenis van Johannes Chrysostomos) kreeg de titel aartsbisschop. Op 28 december 2017 werd hij aartsbisschop van Den Haag en Nederland. En op 4 januari 2018 arriveerde hij in Nederland.

Diocesane raad

Aartspriester Stephan Bakker

Aartspriester Sergij Merks

Priester Anatoli Babiouk

Priester Dimitri Dovger

Archimandriet Onufry (Vaillant)

Priestermonnik Jewsewy (Vaillant)

Priestermonnik Johannes (Roodvoets)

Geschiedenis van het bisdom

Het bisdom Den Haag-Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk werd opgericht op 18 augustus 1972. Het grondgebied valt samen met de grenzen van het Koninkrijk der Nederlanden. Kathedraal stad – Den Haag. De oprichting van het Nederlandse bisdom hangt samen met de overgang naar de jurisdictie van het ROC van Jacob (Akkersdayk), bisschop van Den Haag, vicaris van het West-Europese bisdom van de Russisch-orthodoxe kerk in het buitenland. In 1972 diende bisschop James een petitie in voor zijn aanvaarding samen met vertegenwoordigers van de geestelijkheid, kloosterlingen en leken onder het gezag van Zijne Heiligheid Patriarch Pimen van Moskou en heel Rusland. Bisschop James had toen drie parochies en een klooster op naam van Johannes de Doper. Tegelijkertijd werden twee gemeenschappen van het Patriarchaat van Moskou tot het opgerichte bisdom gevoegd onder leiding van Dionysius (Lukin), die in 1972 met pensioen ging, bisschop van Rotterdam, vicaris van het Brussel-Belgische bisdom van de Russisch-orthodoxe kerk.

Kerkdiensten in kerken en kloosters van het Nederlandse bisdom worden uitgevoerd in het Kerkslavisch en Nederlands. Bisschop Dionysius, Archimandriet Adrian (Korporal), Aartspriester Alexy Foogd, een van de oprichters en eerste rector van de Sint-Nicolaaskerk in Amsterdam, werkte aan de vertaling van orthodoxe liturgische teksten in het Nederlands.

In 2004 werd in Rotterdam de eerste Russisch-orthodoxe kerk in de geschiedenis van Nederland ingewijd in de naam van de zalige prins Alexander Nevsky, die qua architectonische vormen lijkt op een tempel ter ere van de voorspraak van de Allerheiligste Theotokos aan de rivier de Nerl.

In de kerk in naam van Gelijke-aan-de-Apostelen Maria Magdalena in Den Haag worden relieken uit de tijd van de Nederlandse koningin Anna Pavlovna, echtgenote van koning Willem II, dochter van de Russische keizer, bewaard. Paul I Petrovitsj; Hiervan is de grootste historische waarde de marcherende iconostase van keizer Alexander I Pavlovich, die hij aan zijn zus schonk tijdens de campagne van Russische troepen in Parijs.

Bisschoppen:

1972 – 1988 
Jacob (Akkersdijk), aartsbisschop van 12 juni 1979

1988 – 1989 
Vladimir (Sabodan), Metropoliet van Kiev en heel Oekraine 

1991 – 2017 
Simon (Ishunin), aartsbisschop van Brussel en Belgie

2017  – 
Elisey, aartsbisschop van Den Haag en Nederland

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar