ANBI-status

De Stichting diocesane diensten ter ondersteuning van het bisdom Den-Haag van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Nederland is erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) met RSIN nummer  861841128.

Dit betekent dat giften aan de Stichting aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.

Donateurs van een gift aan een ANBI mogen hun giften (boven 1% en onder 10% van jaarinkomen) aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Donateurs van periodieke giften aan een ANBI voor de periode van 5 jaar mogen de drempel van 1% omzeilen en boven 0% en onder 10% van jaarinkomen aftrekken. Om hiervoor in aanmerking te komen, moeten de donateur en de ANBI de gift vastleggen in een overeenkomst.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de penningmeester.

Stichting diocesane diensten ter ondersteuning van het bisdom Den-Haag van de Russisch-Orthodoxe Kerk in Nederland

RSIN nummer: 861841128

KvK nummer: 80892442

Bezoekadres: 1e Sweelinckstraat 54, 2517GE ’s-Gravenhage

Postadres: 1e Sweelinckstraat 54, 2517GE ’s-Gravenhage

Telefoon: +31 6 23549014

E-mail: rokdiocesanediensten@gmail.com

Samenstelling van het bestuur:

Voorzitter: priestermonnik Johannes (Adrianus Johannes Roodvoets)
Secretaris: Zlata Mironova
Penningmeester: priester Dmitry Dovger
Het beloningsbeleid: Er zijn geen betaalde bestuursleden.

De doelstelling van de stichting

De verdieping en verkondiging van het Orthodox-christelijke geloof in Nederland door de ontwikkeling van een religieuze infrastructuur en activiteiten van het Bisdom Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk.

Plan en overzicht van de activiteiten

In haar eerste fase is de Stichting van plan:

  • om de religieuze en informatieve infrastructuur van het Bisdom Den Haag en Nederland van de Russisch-Orthodoxe Kerk te helpen opzetten;
  • om in 2021 de volgende projecten te realiseren:
    1. het maken van een online catalogus van Orthodox-Christelijke literatuur in de Nederlandse taal;
    2. het voorbereiden en publiceren van een Nederlands gebedenboek voor Orthodoxe gedetineerden ter ondersteuning van de Orthodoxe geestelijke verzorging in de Nederlandse gevangenissen;
    3. het vormen van een redactie en het opzetten van een projectgroep voor de digitalisering en publicatie van een reeks Orthodoxe boeken.
Share on facebook
Facebook
Share on vk
VK
Share on telegram
Telegram
Share on whatsapp
WhatsApp