Priesterwijding Dimitri Dovger

Op 6 december 2020, op de 26ste zondag na Pinksteren en de dag dat de gedachtenis van de heilige rechtgelovige grootvorst Alexander Nevski (1263) werd gevierd, ging aartsbisschop Elisey (Ganaba), van Den Haag en Nederland voor in de feestelijke viering van het parochiefeest en celebreerde een Goddelijke Liturgie in de Alexander Nevski kerk in Rotterdam.

Medecelebranten van de bisschop waren: priester Dimitri Vinitski, rector van de Alexander Nevski kerk, hegoumen Ignati (Lockhorst), priester Anatoli Babiouk, diaken Dimitri Dovger en diaken Mihaj Abramov (van het Roemeense patriarchaat)

Tijdens de kleine Intocht werd Dimitri Vinitski onderscheiden met een gouden kruis voor zijn inspanningen ten dienste van de kerk en benoemd tot rector van de Alexander Nevski kerk.

Tijdens de Liturgie werd diaken Dimitri Dovger door de bisschop tot priester gewijd.

De parochianen en geestelijkheid van het bisdom Den Haag en Nederland feliciteren vader Dimitri Dovger met zijn priesterwijding, en vader Dimitri Vinitski met zijn onderscheiding!

Axios!

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar