De heilige Odulphus van Brabant

Datum en plaats van geboorte:
775? (Oirschot, Noord-Brabant?)

Datum en plaats van de dood:
854 (Utrecht)

Feest: 12 juni

Woonde in: Best, Utrecht, Stavoren

Relikwieen: Sint-Odulphuskerk, Hoofdstraat 33, 5683 AC Best

Leven

Geschriften uit de 15e eeuw plaatsen zijn geboorte in de Noord-Brabantse Kempen en wel in Oirschot; op de plek waar thans het Boterkerkje staat.

Over de jeugd van Odulphus is weinig bekend. Na zijn priesterschap in de Oirschotse parochie (dat viel onder de bisschop van Luik) vertrok Odulphus naar Utrecht om daar te leven als kanunnik of Augustijner koorheer in de kloostergemeenschap van het bisdom Utrecht. Bisschop Frederik van Utrecht zond Odulphus, die naam had gemaakt als overtuigend prediker, vervolgens uit naar Friesland waar hij het werk van de missionarissen Willibrord, Bonifatius en Liudger zou voort zetten. In Stavoren stichtte Odulphus een kanunnikenkapittel waaruit later een Benedictijner klooster voortkwam dat naar hem werd vernoemd (Sint-Odulphusabdij) en dat tot in de 15e eeuw bestaan heeft. Op hoge leeftijd kwam hij terug naar Utrecht. Volgens de overlevering deed Odulfus een aantal profetieën die wonderbaarlijk uitkwamen. Hij stierf in Utrecht in 865, ongeveer negentig jaar oud. Hij werd begraven in de Sint-Victorkapel bij de voormalige Sint-Salvatorkerk in Utrecht. Odulphus’ lichaam is rond het jaar 1600 opgegraven. In het jaar 1620 kreeg Best een relikwie van Sint-Odulphus, een vingerkootje van het opgegraven skelet. Deze relikwie bevindt zich in de kerk achter glas in het voormalige tabernakel van het Odulphusaltaar. Het Odulphusfeest wordt ieder jaar gevierd met een processie door het dorp Best waarbij deze relikwie wordt meegedragen.

Sinds 2007 wordt op 12 juni een St. Odulfusbedevaart gehouden in Stavoren, Hemelum en Bakhuizen. Het wordt georganiseerd door het Russisch-orthodox klooster in Hemelum.

 

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar