De heilige Willibrord van Utrecht

Datum en plaats van geboorte:
658 (Angelsaksische koninkrijk Northumbrie)

Datum en plaats van de dood:
739 (Echternach)

Feest: 7 november

Woonde in:Utrecht, Echternach

Graf: Abdij van Echternach, 6586 Echternach, Luxemburg
Relikwieen: Dom van Utrecht, Achter de Dom 1, 3512 JN Utrecht

Leven

Sint-Willibrord  is van Angelsaksische afkomst. Zijn naam betekent ‘onder de bescherming van de hoogste god’. Hij werd geboren in het jaar 658 in het Angelsaksische koninkrijk Northumbrië. Als zevenjarige werd hij door zijn ouders naar het benedictijnenklooster van Ripon bij York gebracht. Willibrord vertrok op twintigjarige leeftijd naar Ierland in het klooster van Rathmelsigi.

Na zijn priesterwijding trok Willibrord samen met elf gezellen in 690 de Noordzee over om de Friezen te kerstenen. In de herfst van 690 arriveerden de missionarissen bij Katwijk aan Zee. Van daaruit volgde hij de Rijn naar Wijk bij Duurstede en vond daar Pepijn II, hofmeier van de Frankische koning Clovis II.

De christelijke Pepijn had eerder de oorlog gewonnen van de heidense Friezenkoning Radboud. Onder bescherming van Pepijn was Willibrord in staat om het evangelie aan de heidenen te verkondigen. Willibrord wilde niet op eigen gezag missioneren maar op dat van de paus. Daarom reisde hij naar Rome, waar Paus Sergius I hem zijn zegen en steun verleende. De paus wijdde Willibrord in 695 te Rome tot aartsbisschop van de Friezen en gaf hem de naam Clemens. Zijn bisschopszetel vestigde Willibrord in Utrecht. Daar bouwde hij een kerk die hij toewijdde aan de Heilige Verlosser.

Van Irmana van Ohren, de vrouw van paltsgraaf Dagobert II, kreeg Willibrord de Villa Echternach in Luxemburg. Van deze villa maakte Willibrord een abdij. Echternach werd het kloppende hart van de missie onder de Friezen. In 715 vertrok Willibrord samen met Sint-Bonifatius naar het Noorden. Hij zou zelfs in Denemarken geweest zijn.

Sint-Willibrord wordt vereerd als de Apostel der Friezen. Hij stichtte vele kerken, kloosters en vestingen. Hij legde een stevig fundament voor de opbouw van de Kerk in de Lage Landen en Duitsland. Op 7 november 739 stierf Willibrord in de abdij van Echternach. Daar ligt hij ook begraven.

Reliek van de lijkwade van Willibrord, bewaard in Museum Catharijneconvent, Utrecht. Relieken van bisschop Willibrord bewaard in Dom van Utrecht.

Elk jaar vindt springprocessie (het ‘springen’ bestaat uit verende stappen naar voren, afwisselend met de linker- en de rechtervoet) met duizenden deelnemers en bezoekers plaats in Echternach op de dinsdag na Pinksteren ter nagedachtenis aan Willibrord.

De zondag rond 7 november heet Willibrordzondag.

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar