De heilige Oda van Brabant

Datum en plaats van geboorte:
680 (Schotland)

Datum en plaats van de dood:
726 (Sint-Oedenrode)

Feest: 28 november

Woonde in: Venray, Sint-Oedenrode

Relikwieen: Sint Martinus kerk , Kerkplein 47A, 5492 AN Sint-Oedenrode

Leven

Volgens de overlevering was Oda de dochter van een Schotse koning, Eugenius of Eugunatius genaamd. Zij was sinds haar geboorte blind. Op een dag meldde zich een pelgrim aan het paleis. Hij vertelde dat er in het plaatsje Luik sinds kort een bedevaartsoord van de heilige martelaar en bisschop Lambertus was gesticht. Vele blinden herkregen er het gezicht.

Prinses Oda ging er heen en werd inderdaad genezen doordat de heilige bisschop zelf aan haar verscheen. Haar vader wilde haar vervolgens uithuwelijken maar ze vluchtte naar de Brabantgouw, waar ze zich na een aantal omzwervingen in het latere Sint-Oedenrode vestigde als kluizenaar.

Volgens een in het Venrayse vrouwenklooster Jerusalem geschreven levensbeschrijving leefde de Heilige Oda enige tijd in Venray als kluizenares.

Zij werd echter lastiggevallen door vervelende boeren (of eksters nagelang de legende) en vertrok daarom naar het later naar haar vernoemde Sint Oedenrode. Op een heuvel bij de Hiept ten westen van Venray zou zij zich nog even omgedraaid en gesproken hebben: “Venray, eeuwig zal ik uw voorspraak blijven in de hemel”. Sint Oda is daarom Venrays beschermheilige. Volgens de overlevering is zij in 726 in Sint Oedenrode overleden. In Venray is er nog een Sint-Odakapel op de plaats waar zij gebeden zou hebben bij het verlaten van die plaats.

De relieken bevinden zich tegenwoordig in de Sint-Martinuskerk van Sint-Oedenrode.

Haar naamdag is op 27 november.

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar