Klooster van de Heilige Nikolaas van Myra

Liturgische talen: Kerkslavisch, Nederlands

121017 01 Hem icon St Nikolas

Buorren 18
8584 VC
Hemelum

GEESTELIJKEN

121017 Hem Jewsewy (Vaillant)

Priestermonnik Jewsewy (Vaillant)

Rector van de parochie

Geboren in: 1954
Diakenwijding: 1993
Priesterwijding: 1998
Talen:  Nederlands, Engels, Russisch, Duits, Pools, Fries
E-mail: vaderjewsewy@planet.nl

PAROCHIE GESCHIEDENIS

In 1999 werd een voormalige protestantse kerk in Hemelum (Zuidwest Friesland) ingericht als Russisch Orthodoxe kloosterkerk. Het dorp kende al sinds de middeleeuwen (1172) een rooms-katholiek klooster onder het patronaat van de H. Nicolaas (het toenmalige klooster is verloren gegaan tijdens de 16e eeuwse Reformatie). Voor het nu orthodoxe klooster werd wederom de H. Nicolaas als Hemelse Beschermer gekozen. In 2001 werd de kloosterkerk ingewijd door de toenmalige aartsbisschop Simon. Het klooster volgt de oude kalender met als hoogtepunten Goddelijke Liturgieën op de belangrijkste kerkelijke feesten (m.n. Theofanie met kruisduik in nabijgelegen meer de Morra) en de Feesten van de H. Nicolaas ( 22 mei en 19 dec). Behalve deze dagen is de St. Odulphusbedevaart* over het water op 12 juni een jaarlijks terugkerende bijzondere gebeurtenis.

Er zijn dagelijkse kloosterdiensten en zeer regelmatig wordt de Goddelijke Liturgie ook op doordeweekse dagen gevierd in de kloosterkerk. Elke donderdagavond vindt na de Vesper de dienst plaats van de Akathist van de kloosterpatroon de H. Nicolaas van Myra.

De iconostase in de kloosterkerk werd in 2006 gewijd en bestaat volledig uit houtsnijwerk. Het werk is vervaardigd in Servië in de stijl van de middeleeuwse Zuid-Servische Morava-school. De Christus- en Moeder Godsicoon zijn in 1999 in het klooster gemaakt door Natalya Petrovna Ermakova uit Moskou. De H. Nicolaasicoon en de icoon van de Heiligen van de Friese landen zijn gemaakt door leerlingen van de iconenschilderschool van de Poolse Orthodoxe Kerk te Bielsk Podlaski.

De eerste monnikswijding in het klooster vond plaats op 15 maart 2019. De toenmalige broeder Adriaan ontving de monniksnaam Johannes.  Nadien werd vader Johannes op verzoek van onze aartsbisschop Jelisey toegevoegd aan de geestelijkheid in Den Haag. Sinds mei 2020 is het klooster uitgebreid met de naastgelegen voormalige pastorie, die als Odulphus-huis aan het kloostercomplex is toegevoegd. Het Odulphus-huis is vooral bedoeld om kloostergasten te ontvangen en pelgrims slaapplaats te bieden en wordt ook als trapeza na de diensten gebruikt. Er is een kleine kloosterkapel in het Odulphus-huis gepland.

Het klooster heeft sinds enkele jaren belangrijke relieken ontvangen, waaronder een kleine relieken van de H. Apostel Andreas de Eerstgeroepene (1e eeuw), H. Nicolaas van Myra (4e eeuw),  H. Bisschop Willibrord, Apostel der Friezen (+739), H. Bisschop-martelaar Bonifatius (+754 Dokkum), en de H. Odulphus (+855).  Onder het klooster ressorteren twee podvoryes (parochie-filialen) te weten in Leeuwarden sinds 2009 en in Zwolle sinds 2017. Daar worden de diensten ook geleid door vader Jewsewy.

*Dan wordt de gedachtenis gevierd van de H. Odulphus, die in de 9e eeuw actief missioneerde tegen een opkomende vorm van arianisme in deze streek. Naar hem werd de in 1132 gestichte St. Odulphusabdij genoemd te Stavoren. De bedevaartboot start altijd in de haven van Stavoren ter hoogte van de plaats waar zich ooit deze abdij bevond. Het oude Nicolaasklooster werd in 1172 vanuit deze abdij gesticht. De oude abdij werd in het begin van de 15e eeuw overgebracht naar Hemelum, waar het nog tot aan 1580 heeft gestaan. Het klooster bewaard een groot 12e-eeuws fragment van een sarcofaag van de oude St. Odulphusabdij in de kloosterkerk.

 

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar