Parochie van de Heilige Maria Magdalena

Liturgische talen: Kerkslavisch, Engels, Nederlands

121012 dnH Icon Maria Magdalina

Obrechtstraat 9
2517 VL
Den Haag

GEESTELIJKEN

121012 dnH G Johannes (Roodvoets)

Priestermonnik Johannes (Roodvoets)

Rector van de parochie

Geboren in: 1968
Diakenwijding: 2018
Diakenwijding: 2019
Talen: Nederlands, Russisch, Duits
E-mail: ajroodvoets@hotmail.com

121012 dnH diakon Georgi Kryukov

Diaken Georgiy Kryukov

Geestelijke

Geboren in: 1979
Diakenwijding: 2022
Priesterwijding:
2020
Talen: Russisch, Engels, Nederlands
E-mail: yuri.kryukov.nl@gmail.com

121012 dnH G Nikon (Yakimoff)

Archimandriet Nikon (Yakimoff)

Met emeritaat

Geboren in: 1947
Diakenwijding: 1975
Priesterwijding: 1980
Talen: Russisch, Frans, Nederlands
E-mail: archimandrit.nikon@gmail.com

PAROCHIE GESCHIEDENIS

De Russisch-Orthodoxe Kerk van de Heilige Maria Magdalena vindt haar oorsprong in het huwelijk van grootvorstin Anna Paulowna (1795-1895) met Willem Frederik George Lodewijk Prins van Oranje, de latere Koning Willem II (1792-1849), dat in 1816 werd gesloten in St. Petersburg. Het is daarmee de oudste nog actieve Russisch-orthodoxe kerk in Nederland.

De traditie wilde dat de grootvorstinnen van het geslacht Romanov ook na hun huwelijk hun orthodoxie trouw bleven. Zo behoorden o.a. iconen, een iconostase, schitterend heilig vaatwerk, een rijk gedecoreerde garderobe voor de priester tot Anna’s bruidschat. Ook een complete religieuze bibliotheek met bijbels, liturgische- en gezangboeken, uitgegeven door de synode in St. Petersburg, kwamen vanuit Rusland naar De Nederlanden.

Het orthodoxe geloof speelde een grote rol in het leven van Koningin Anna Paulowna. In al haar paleizen was er dan ook een kapel ingericht, soms met een vaste iconostase. De beschermheilige van de Kapel van Anna Paulowna was Maria Magdalena. De inrichting van deze kapel waarin ook de iconen uit de kapellen van de paleizen te Brussel en Kneuterdijk een plaats hadden gekregen, is tot op de dag van vandaag bewaard gebleven en dient nog steeds voor de uitoefening van de orthodoxe eredienst in onze kerk.

Toen Rustenburg plaats moest maken voor het Vredespaleis zou er een Russisch-Orthodoxe kapel op een stuk grond naast het Vredespaleis, aan de Carnegielaan, gebouwd worden. De kapel werd tijdelijk ondergebracht in een huurpand aan de Bazarstraat 9 op de hoek van de De Ruyterstraat. Na de revolutie werd duidelijk dat er geen middelen voor de bouw meer uit Rusland te verwachten waren en raakte de kas van de legatie leeg. De bouwgrond was op 15 mei 1922 verkocht en van de opbrengst werd op 13 april 1922 een huis aan de Sweelinckstraat 54 gekocht. De kapel kreeg een plaats op de eerste etage van de pastorie. Op de bovenetages werd het gezin van aartspriester Alexis Rosanoff ondergebracht. Na diens overlijden werd de verantwoordelijkheid van de parochie door monnik Dyonissios op zich genomen. In die tijd bleek het mogelijk het pand aan de Obrechtstraat, door de achtertuin verbonden met de pastorie, te verbouwen tot kapel. De eerste steenlegging van ons huidige kerkgebouw vond plaats op 9 juni 1937.

Zo vond de veldkerk van Tsaar Alexander I, die vele jaren had gefunctioneerd in de intimiteit van Anna’s paleizen nu dan uiteindelijk een meer publieke plek, een kerkgebouw met koepelgewelf en verhoogde altaarruimte met op het dak een vergulde koepel met kruis.

Vanuit dit Russische kerkje heeft de orthodoxie zich na de Tweede Wereldoorlog over Nederland verspreid.

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar