Parochie van Heilige Johannes de Doper

Liturgische talen: Kerkslavisch, Nederlands

121019 Lee Icon st John the Baptist

De Hooidollen 17
8918 HV 
Leeuwarden

GEESTELIJKEN

121016 Zwo Jewsewy (Vaillant)

Priestermonnik Jewsewy (Vaillant)

Rector van de parochie

Geboren in: 1954
Diakenwijding: 1993
Priesterwijding: 1998
Talen: Nederlands, Engels, Russisch, Duits, Pools, Fries
E-mail: vaderjewsewy@planet.nl

PAROCHIE GESCHIEDENIS

In 2009 werd op verzoek van orthodoxe gelovigen aan vader Jewsewy gevraagd in de stad Leeuwarden – hoofdstad van Fryslân – diensten te houden. Er werd begonnen in de historische Lutherse kerk in de binnenstad aan de Nieuwe Oosterstraat.  Aanvankelijk werd eenmaal per maand een Goddelijke Liturgie gevierd. Alle benodigdheden voor de dienst kwamen aanvankelijk uit het klooster van Hemelum. De liturgische talen zijn Nederlands en Kerkslavisch. De podvorye volgt de oude kalender. Al spoedig werd uitgebreid naar twee diensten per maand: een Goddelijke Liturgie en een Grote Vesper. Mede als gevolg van publicaties in de regionale pers trokken de eerste diensten veel belangstelling. Het betrof vooral nieuwsgierige andersgelovigen. Uit de bezoekende parochianen kon een klein koor worden samengesteld. Ook werden regelmatig huisbezoeken en orthodoxe catechisatie gehouden. In 2013 verhuisde de podvorye naar een ander gebouw vanwege de lagere huur. Het nieuwe onderkomen was het gebouw De Stelp, voorheen een katholiek jeugdcentrum verbonden aan de voormalige RK-parochie van St. Jan de Doper, de patroon van dit zuidelijke deel van de stad Leeuwarden (Huizum). Er werd besloten om ook  de orthodoxe podvorye onder het patronaat van de H. Johannes de Doper te brengen. De eerste Goddelijke Liturgie in het nieuwe onderkomen De Stelp was op 20 januari, de Feestdag van de nieuwe Hemelse Beschermer van de podvorye. In 2016 ontving de podvorye uit de handen van aartsbisschop Simon het antimins voor het altaar van de podvorye. De podvorye heeft in het nieuwe onderkomen haar eigen altaar-benodigdheden en priesterkleding.

In 2019 vierde de podvorye haar tienjarig bestaan met de publicatie van een fotoboek met impressies uit haar korte geschiedenis. In datzelfde jaar moest worden verhuisd naar een ander, derde, onderkomen. Deze verhuizing was noodzakelijk vanwege de bestemmingswijziging van het gebouw De Stelp. Het nieuwe onderkomen werd gevonden in de noordelijke stadswijk Bilgaard. Sinds december 2019 houdt de podvorye haar diensten daar in het wijkcentrum De Koepel.

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar