N Bishop Dionissios (Loukine)

Bisschop Dionissios (Loukine)

1911 – 1976

Archimandriet (bisschop sinds 1966) Dionissios (Loukine), was de zoon van een tsaristische marineofficier. Vader Dionissius heeft een lange weg afgelegd in het ambt, waar hij zelfs in zijn jeugd bewust naar streefde, zoals hij zelf in zijn eigen woorden beschreef toen hij in maart 1966 tot de bisschop van Rotterdam werd benoemd. “Ik … heb een oppervlakkige religieuze opvoeding gekregen. Mijn komst naar de kerk was het resultaat van een interne omwenteling en een volledig bewuste bekering tot God, die plaatsvond in de dagen van mijn jeugd. Sindsdien besloot ik mijn leven te wijden aan het dienen van God, strevend naar het monnikendom. Tijdens deze periode van mijn leven heb ik veel gecorrespondeerd met de monniken van Athos en een zegen ontvangen van Archimandriet Misail, abt van het Panteleimon-klooster. Van hem heb ik een ikoon ontvangen van de “Moeder Gods de Snelverhorende”, die de dag erna werd mijn naamdag gevierd. Hierin zag ik zelfs toen een speciale instructie van boven voor het kloosterleven, en sindsdien heb ik een speciale verering gehad voor deze icoon, waarbij ik er herhaaldelijk hulp door kreeg op beslissende momenten van mijn leven.” Na zijn afstuderen aan het Theologisch Instituut in Parijs en het aanvaarden van het monnikendom en het priesterschap, verrichtte Archimandrite Dionissios (Loukine) pastorale dienst in verschillende parochies in Frankrijk en Italië, totdat hij door de wil van God in 1936 naar Nederland kwam. Daar moest hij meteen beginnen met de bouw van de kerk van de heilige Maria Magdalena in Den Haag, die plechtig is ingewijd in 1937. Toen priestermonnik Constantijn, een kluizenaarmonnik die in India woonde,  hoorde van de wijding van een nieuwe orthodoxe kerk in Nederland, hij wilde aan de nieuwe kerk de icoon van de Moeder Gods schenken die hij zojuist had geschilderd; “De Snelverhorende”, die hij meestuurde met een onverwachtse Nederlandse gast, pas nadat hij een inscriptie op de icoon had gemaakt: “God zegene Orthodox Nederland”.

 

Een van de wonderbaarlijke manifestaties van de hulp en voorspraak van de Allerheiligste Theotokos genoemd door archimandriet Dionissios, is hem zelf overkomen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog, toen Nederland werd bezet door nazi-Duitsland, archimandriet Dionissios verstopte mensen voor Duitsers in zijn kerk. Na een aanklacht werd hij gearresteerd door de Gestapo, maar werd al snel vrijgelaten na oprechte gebeden voor het icoon “Moeder Gods Snelverhorende”.

 

Ter ere van deze icoon van de Moeder Gods werd in 1959 de huiskerk in Rotterdam ingewijd. Archimandriet Dionissios, en vanaf 1966 bisschop Dionissios van Rotterdam was de rector van deze kerk tot aan zijn dood op 8 maart 1976. Hij werd begraven op de oude begraafplaats in Den Haag naast het graf van zijn vader.

 

Bibliografie:

  • Russische Orthodoxie, Archimandriet Dionissios (Loukine), 1947, Uitgeverij W. Ten Have N.V. Amsterdam.
  • Het Mysterie van de Orthodoxe kerk, Bisschop Dionissios (Loukine), 2014, Uitgeverij Iveron, ISBN 9789081331152

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar