Kerstboodschap van metropoliet Anthony van Chersonesos en West-Europa, Patriarchaal Exarch van West-Europa

Geliefde  medebisschoppen, priesters en  diakens,  monniken  en monialen, dierbare broeders en zusters!

Mijn meest hartelijke gelukwensen aan u allen met het grote en glorierijke feest van de Christus’ Geboorte!

De  eerste  woorden  van  de  Goddelijke  Liturgie – “Gezegend  is  het Koninkrijk van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest” – herinneren ons er aan  dat  zodra  wij  de kerk  binnengaan  en deel gaan nemen  aan  het sacramentele leven van de Kerk, de Heer ons reeds nu deelgenoten van Zijn koninkrijk laat zijn. De wetten van ons gebruikelijke aardse leven gelden er niet meer; tijd en ruimte bestaan er niet meer.

Door de  kracht  van  Zijn  Heilige  Geest stelt  de Heiland ons allen,  die deelnemen aan de Heilige Eucharistie, in staat om de grenzen van de tijd te overschrijden  en tijdens  de  Goddelijke  Liturgie niet eenvoudigweg grote gebeurtenissen van de heilsgeschiedenis te gedenken. Hij schenkt het ons deze te beleven alsof wij er tijdgenoten en getuigen van zijn. “Zoon van God, neem mij HEDEN aan (met andere woorden, vandaag, nu!) als deelgenoot van Uw mystiek Avondmaal…”

Nu wij bijeen zijn in de kerken Gods, gedenken wij in gebed de gebeurtenis van Christus’ Geboorte. Samen met de herders en de wijzen spoeden wij ons naar de kribbe in Bethlehem om de Heiland te aanbidden die in de wereld gekomen is, om Hem onze gaven aan te bieden, om ons tot Hem te wenden met onze diepste smeekbeden.

Opziende  naar  het  Goddelijk  Kind,  dat  door  Zijn  komst  in  de  wereld  de mensheid hoop op verlossing schonk, laten wij vandaag tot Hem bidden, dat Hij ons allen in deze moeilijke tijd gezond en voorspoedig moge houden, de zieken moge genezen, de treurenden moge troosten en Zijn kracht en steun van  boven  moge schenken aan  de artsen,  die  zich dag  en  nacht voor mensenlevens inzetten.

En moge één van onze gaven aan de pasgeboren Heiland ons oprecht geloof zijn, een geloof in de eerste plaats vertrouwen in God is, en het vermogen om ons in de moeilijkste omstandigheden aan Zijn barmhartigheid toe te vertrouwen.

Moge de genadige Heer het komende jaar zegenen; moge het voor ons allen het aangename jaar des Heren zijn. En moge de stille Kerstvreugde die wij in deze feestdagen beleven, onze harten verlichten en verwarmen met het eeuwige licht van de Goddelijke Liefde.

Met liefde in Christus,

+ANTONI,

Metropoliet van Chersonesos en West-Europa,

Patriarchaal Exarch van West-Europa

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar