Kerstboodschap van aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland

Сhristus wordt geboren, eert Hem! God het Woord verheerlijkend, deel ik van harte met u in verwondering, dat de Heer, de Geopenbaarde voor alle eeuwen, het wijze van deze eeuw, in de persoon van de schouwers van de diepten der schepping, en het eenvoudige in de persoon van de herders en schapen in het veld, […]

Diakenwijding Georgi Kryukov

Op 7 januari 2022 aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland celebreerde een Goddelijke Liturgie in Parochie van de Heilige rechtgelovige grootvorst Alexander Nevskij in Rotterdam. Tijdens de Liturgie werd Georgi Kryukov door de bisschop tot diaken gewijd. De parochianen en geestelijkheid van het bisdom Den Haag en Nederland feliciteren vader Georgi Kryukov met […]

Kerstboodschap van Patriarch Kirill van Moskou en geheel Rusland aan de hierarchen, priesters, diakens, monniken en alle gelovigen van de Russisch-Orthodoxe Kerk

Geliefde hiërarchen, eerwaarde priesters en diakens, Godminnende monniken en monialen, dierbare broeders en zusters! Ik  wens  u  allen  van  harte  geluk  met  het  grote feest van Christus’ Geboorte. In  deze  stralende  nacht  verheugt  de  hele schepping zich, immers “Heden nadert en komt de Heer,  de  verwachting  der  volkeren  en  de  redding der  wereld”  (kanon  van  […]

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar