Hl. Dorotheos van Gaza
vertaling Archimandriet Adriaan (Korporaal) en Christofoor Wagenaar
1987    224 pagina’s    (Orthodox Klooster van heilig Joannes de Doper Den Haag)
ISBN: geen

Dit is het ABC van het spirituele leven en een van de beste boeken ooit geschreven in Orthodoxie, zowel voor monniken als voor leken. Elke christen zal er veel belangrijke adviezen en instructies in vinden, en het allerbelangrijkste: hij zal de basis van deze ‘wetenschap uit de wetenschappen’ begrijpen. Door zijn leringen te combineren met de eenvoud van presentatie, de diepe kennis van het menselijk hart, helpt Hl. Dorotheus helpt te begrijpen hoe hij zijn spirituele zwakheden kan corrigeren en geleidelijk het kanaal van een waarlijk christelijk leven kan betreden, terwijl hij werkt om het hart te reinigen van destructieve passies.

Heilige abba Dorotheos (+ 620) – eerst monnik van het Serida-klooster in Syrië, daarna rector van zijn eigen klooster bij Gaza; de auteur van de ascetische “ Geestelijke onderrichtingen ” (διδασχαλίαι) aan zijn discipelen, evenals 30 “Woorden” over ascese. In zijn aantekeningen staan ​​soortgelijke ascetische leringen van andere abbas, van wie hij een discipel was – Zosimas, Barsanuphius en Johannes. De originele tekst van alle beroemde geschriften van hl. Dorotheus staat in Patrologia Graeca door J.P.Migne (ser. Graeca, LXXXVIII).

Het boek is ook uitgegeven door Abdij Bethlehem in de reeks Monastieke Cahiers (30).

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar