Priesterwijding Dimitri Dovger

Op 6 december 2020, op de 26ste zondag na Pinksteren en de dag dat de gedachtenis van de heilige rechtgelovige grootvorst Alexander Nevski (1263) werd gevierd, ging aartsbisschop Elisey (Ganaba), van Den Haag en Nederland voor in de feestelijke viering van het parochiefeest en celebreerde een Goddelijke Liturgie in de Alexander Nevski kerk in Rotterdam. […]

Website met preken van aartspriester Sergei Ovsjannikov gelanceerd

Met het zegen van aartsbisschop Elisey (Ganaba) en met toestemming van de familie Ovsyannikov werd begin december van dit jaar de website https://fr-sergei-ovsjannikov.com/ gelanceerd, die de opnames van de preken bevat van aartspriester Sergei Ovsjannikov, de rector van de Heilige Nikolaas van Myra parochie in Amsterdam, die een jaar geleden overleed. Preken werden geleverd in […]

Priesterwijding monnik Johannes (Roodvoets)

Na de monastieke tonsuur van diaken Johanes Roodvoets op 16 maart, op 17 maart 2019 aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland celebreerde een Goddelijke Liturgie in de Klooster van de Heilige Nikolaas van Myra in Hemelum. Tijdens de Liturgie werd hierodiaken Johannes (Roodvoets) door de bisschop tot priester gewijd. De parochianen en geestelijkheid […]

Diakenwijding Johannes Roodvoets

Diakenwijding Johannes Roodvoets Op 25 november 2018 aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland celebreerde een Goddelijke Liturgie in de Klooster van de Heilige Nikolaas van Myra in Hemelum. Tijdens de Liturgie werd Johannes Roodvoets door de bisschop tot diaken gewijd. De parochianen en geestelijkheid van het bisdom Den Haag en Nederland feliciteren vader […]

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar