Kerstboodschap van aartsbisschop Elisey van Den Haag en Nederland

Сhristus wordt geboren, eert Hem! God het Woord verheerlijkend, deel ik van harte met u in verwondering, dat de Heer, de Geopenbaarde voor alle eeuwen, het wijze van deze eeuw, in de persoon van de schouwers van de diepten der schepping, en het eenvoudige in de persoon van de herders en schapen in het veld, […]

Diakenwijding Georgi Kryukov

Op 7 januari 2022 aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland celebreerde een Goddelijke Liturgie in Parochie van de Heilige rechtgelovige grootvorst Alexander Nevskij in Rotterdam. Tijdens de Liturgie werd Georgi Kryukov door de bisschop tot diaken gewijd. De parochianen en geestelijkheid van het bisdom Den Haag en Nederland feliciteren vader Georgi Kryukov met […]

Kerstboodschap van Patriarch Kirill van Moskou en geheel Rusland aan de hierarchen, priesters, diakens, monniken en alle gelovigen van de Russisch-Orthodoxe Kerk

Geliefde hiërarchen, eerwaarde priesters en diakens, Godminnende monniken en monialen, dierbare broeders en zusters! Ik  wens  u  allen  van  harte  geluk  met  het  grote feest van Christus’ Geboorte. In  deze  stralende  nacht  verheugt  de  hele schepping zich, immers “Heden nadert en komt de Heer,  de  verwachting  der  volkeren  en  de  redding der  wereld”  (kanon  van  […]

Internet catalogus van Orthodoxe boeken in de Nederlandse taal

Met het zegen van aartsbisschop Elisey (Ganaba) werd in september 2021 de website https://orthodoxeboeken.libib.com/ gelanceerd, een catalogus van orthodoxe boeken die ooit in de Nederlandse taal zijn gepubliceerd. De catalogus bevat meer dan 300 boeken die zijn gepubliceerd vanaf het begin van de twintigste eeuw tot het heden. Met behulp van tags kun je de […]

De verzameling werken van aartspriester Sergei Ovsiannikov “Wees altijd verheugd”

In augustus publiceerde uitgeverij Iveron het boek “Wees altijd verheugd” (in het Russisch). Dit is de tweede collectie werken van aartspriester Sergei Ovsiannikov (1952 – 2018), rector van de Hl. Nikolaas parochie van de Russisch-Orthodoxe kerk in Amsterdam. Het boek bevat interviews, lezingen, artikelen, essays, preken die niet waren opgenomen in de eerste deel ” […]

Het leven van de heilige Serafim van Sarov (1759-1833) door Irina Goraïnoff (1901-1980) werd gepubliceerd door de uitgeverij Orthodox Logos.

In het leven en de leer van negentiende-eeuwse Russische starets wordt de eeuwenoude rijkdom van de monastieke traditie op verrassende wijze zichtbaar. Dit boek bevat een uitvoerige biografie van Serafim van Sarov, alsmede de volledige dialoog met zijn vriend en vertrouweling, Nicolaas Motovilov, omtrent de leer van de Heilige Geest. Serafim van Sarov Irina Goraïnoff […]

“Gebedenboek voor christenen in de gevangenis” is verschenen in het Nederlands

In januari 2021 heeft de informaie afdeling van het bisdom in samenwerking met uitgeverij IVERON een Nederlandstalig “Gebedenboek voor christenen in de gevangenis” uitgebracht. Het gebedenboek is gemaakt op basis van het unieke Russische gebedenboek voor christelijke gedetineerden, uitgegeven in 2014 door de Geestelijke verzorging van het bisdom St. Petersburg van de Russisch-Orthodoxe kerk van […]

Diakenwijding Johannes Simons

Op 25 december 2020 aartsbisschop Elisey (Ganaba) van Den Haag en Nederland celebreerde een Goddelijke Liturgie in de Parochie van de Heilige Cornelius de Honderdman in Amersfoort. Tijdens de Liturgie werd Johannes Simons door de bisschop tot diaken gewijd. De parochianen en geestelijkheid van het bisdom Den Haag en Nederland feliciteren vader Johannes Simons met […]

Русскоязычная страница находится в разработке
Binnenkort is de website ook in het Russisch beschikbaar